English Nederlands Deutsch Français Español Português Norsk Svensk Suomalainen Dansk Italiano Polski Pусский
1 styczeń 1992T4C Expert
1 styczeń 1992 - T4C Expert
     
1 maj 2004T4C2
1 maj 2004 - T4C2
    
1 styczeń 2009T4C3
1 styczeń 2009 - T4C3
      
10 wrzesień 2013Lely przedstawia Żółtą Rewolucję
10 wrzesień 2013 - Lely przedstawia Żółtą Rewolucję
Na początku prezentacji tego nowego podejścia do zarządzania, Alexander van der Lely przedstawił Lely T4C InHerd: Platformę z narzędziami do zarządzania gospodarstwem na mobilne urządzenia. Lely T4C InHerd to nowoczesny system do zarządzania gospodarstwem, który umożliwia hodowcy sprawdzić dane, tam gdzie jego uwaga jest najbardziej potrzebna. Narzędzia te pomogą rolnikowi podjąć właściwe decyzje dotyczące czynności, we właściwym czasie i we właściwym miejscu.
11 marzec 2014Skaner kolczyków
11 marzec 2014 - Skaner kolczyków
• Skaner kolczyków do szybkiej i bezbłędnej rejestracji nowo narodzonych cieląt wykorzystujący aparat fotograficzny urządzenia mobilnego.
• Istnieje możliwość przenoszenia krów pomiędzy grupami. Dzięki tej funkcji użytkownicy robota udojowego Lely Astronaut A2 mają możliwość bezpośredniego przeprowadzenia doju.
• Przegląd wszystkich krów, które należy umieścić na liście, oraz funkcja rejestracji krów, których dane zbierane są indywidualnie.

4 kwiecień 2014System
4 kwiecień 2014 - System
System – nowe narzędzie do skuteczniejszego monitorowania robota udojowego Lely Astronaut. System umożliwia hodowcom w gospodarstwach mleczarskich jeszcze skuteczniejsze monitorowanie pracy robota udojowego Lely Astronaut za pomocą urządzeń mobilnych.

Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
15 maj 2014FarmVisit
15 maj 2014 - FarmVisit
FarmVisit to bardzo ważny krok naprzód w przepływie informacji pomiędzy gospodarstwami mleczarskimi. Od tego momentu doradcy mogą sprawdzać wyniki gospodarstwa na urządzeniach mobilnych wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, i wtedy, gdy tego potrzebują.
11 listopad 2014Google Glass
11 listopad 2014 - Google Glass
Na targach Eurotier firma Lely zaprezentuje mobilny system zarządzania gospodarstwem Lely T4C InHerd dostosowany do zegarków smartwatch i okularów Google Glass, które wyposażone są w niewielki ekran umożliwiający obsługę aplikacji. Używanie tych zaawansowanych akcesoriów zapewni zarządzającym gospodarstwem swobodę, a jednocześnie stały dostęp do narzędzi T4C InHerd zawierających wszystkie niezbędne informacje. Więcej
17 listopad 2014Signals and Cow
17 listopad 2014 - Signals and Cow
- Cow: Nowe ustawienie, mleko pod nadzorem
- Signals: Zarządzanie sygnałami i opcją otrzymywania wiadomości push dotyczących krów w rui
- Ogólne: Ulepszenia w zakresie wydajności i szybkości
2 czerwiec 2015Lely T4C InHerd Update 2.4
2 czerwiec 2015 - Lely T4C InHerd Update 2.4
COW
Cow name available - Dostępna nazwa krowy
Key figures from last five milkings- Kluczowe dane z ostatnich pięciu dojów.  
Cell count included on milk quality graph- Liczba komórek somatycznych zawarta na wykresie jakości mleka 

SYSTEM
Bulk tank calibration entry- Wpis kalibracji ze zbiornika mleka   


1 maj 2016Distress Alert
1 maj 2016 - Distress Alert
Czas poprzedzający wycielenie i następujący zaraz po nim to intensywny okres dla krowy i cielęcia, dlatego wymaga on szczególnej uwagi ze strony hodowcy. Jeżeli na 10 dni przed i  5 dni po wycieleniu nie zaobserwowano czynności przeżuwania, w systemie Lely T4C InHerd w sekcji Powiadomienia o zdarzeniach zostaje wygenerowane stosowne ostrzeżenie. Dzięki niemu hodowca może natychmiast podjąć odpowiednie działania.
8 lipiec 2016Health Attentions
8 lipiec 2016 - Health Attentions
Na podstawie wszystkich dostępnych czujników i informacji na temat gospodarstwa funkcja Health Attentions narzędzia InHerd-Today podpowiada hodowcy, które krowy wymagają jego uwagi.
27 luty 2018Lely T4C InHerd Update 2.7 Cow Locator
27 luty 2018 - Lely T4C InHerd Update 2.7 Cow Locator
txt

Na czym polega nasza Żółta Rewolucja

Zarządzanie gospodarstwem na wyciągnięcie ręki

Today

Narzędzie Today odpowiada za tworzenie spersonalizowanej listy zadań przygotowanej w oparciu o codzienne rutynowe czynności i ustawienia T4C w gospodarstwie mleczarskim.

Więcej informacji

Cow

Sprawdzaj informacje na temat krów i bezpośrednio przypisuj działania.

Więcej informacji

FarmBeats

Sprawdzaj stan stada i robotów udojowych.

Więcej informacji

Signals

Powiadomienia o czasie braku doju lub zbyt długim czasie doju ślepego.

Więcej informacji

HowTo

Naucz się prawidłowo wykonywać zadania w gospodarstwie mleczarskim.

Więcej informacji

FarmNotes

Szybko i skutecznie komunikuj się z pozostałymi użytkownikami systemu InHerd w gospodarstwie.

Więcej informacji

SystemToday

Sprawdź, których prewencyjnych czynności konserwacyjnych wymagają urządzenia Lely.

Więcej informacji

FarmSetup

Zarządzaj kontami użytkowników i twórz zmiany dla pracowników gospodarstwa.

Więcej informacji

System

Monitoruj wydajność robotów udojowych Lely Astronaut.

Więcej informacji

FarmVisit

Udostępniaj kluczowe wskaźniki efektywności doradcom, aby w większym stopniu, lepiej i szybciej wykorzystywać ich doświadczenie.

Więcej informacji
poprzednie następne

Zobacz, jak działa Lely T4C InHerd