English Nederlands Deutsch Français Español Português Norsk Svensk Suomalainen Dansk Italiano Polski Pусский

Zobacz, jak działa Lely T4C InHerd FarmSetup

Twoje preferencje

FarmSetup pomaga dostosować narzędzia Lely T4C InHerd do preferencji użytkowników. Posiada dwie funkcje:
  • Tworzenie i edytowanie kont wszystkich użytkowników systemu InHerd w gospodarstwie.
  • Wybór zakresu czasowego i liczby zmian pracowniczych w gospodarstwie.

Ustawienia te są potrzebne w innych narzędziach systemu Lely T4C InHerd.