English Nederlands Deutsch Français Español Português Norsk Svensk Suomalainen Dansk Italiano Polski Pусский

FarmVisit łączy

Dzięki FarmVisit hodowcy mogą udostępniać kluczowe wskaźniki efektywności doradcom, aby w większym stopniu, lepiej i szybciej wykorzystywać ich doświadczenie. To bardzo ważny krok naprzód w przepływie informacji między gospodarstwami mleczarskimi i doradcami.

Monitorowanie wyników gospodarstwa

Od tego momentu doradcy mogą sprawdzać wyniki gospodarstwa na urządzeniach mobilnych wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, i wtedy, gdy tego potrzebują Poszczególne wykresy przedstawiają bieżącą sytuację w porównaniu z wynikami z poprzedniego miesiąca i roku. W oparciu o te informacje można zaobserwować trendy i wskazać obszary gospodarstwa, w których wyniki można poprawić.

Rezultaty porad

Doradca może dodawać do wykresów notatki, które ułatwiają sprawdzenie, czy sytuacja poprawiła się po zastosowaniu udzielonej porady.

Zawsze na bieżąco

Wykorzystując aktualne informacje w obszarach produkcji mleka, efektywności żywienia i reprodukcji, doradca może wspomóc hodowcę w osiągnięciu konkretnych celów wyznaczonych w gospodarstwie.

Funkcje dostępne po odblokowaniu

W celu lepszego zapoznania się użytkowników z aplikacją FarmVisit zablokowano niektóre jej funkcje. Do ich odblokowania konieczne jest zgromadzenie określonej liczby punktów. Punkty można zdobywać poprzez częste korzystanie z aplikacji FarmVisit i wykonywanie określonych zadań. Liczba zgromadzonych punktów wyświetlana jest na stronie Dashboard i Rewards Center.