English Nederlands Deutsch Français Español Português Norsk Svensk Suomalainen Dansk Italiano Polski Pусский

Zobacz, jak działa Lely T4C InHerd Signals

Powiadomienia

Signals wysyła ostrzeżenia, gdy:
  • U ponad 10 krów nie nastąpił dój z jednej ćwiartki.
  • Czas ślepego doju przekracza czas wyznaczony w T4C.

Czas doju i czas doju ślepego monitorowane są dla każdej ćwiartki. Na liście powiadomień wyświetlany jest czas powiadomienia i informacja o robocie udojowym.