English Nederlands Deutsch Français Español Português Norsk Svensk Suomalainen Dansk Italiano Polski Pусский

Zobacz, jak działa Lely T4C InHerd SystemToday

Dynamiczna lista kontrolna

SystemToday to dynamiczna lista kontrolna zawierająca wszystkie wymagane czynności kontroli i konserwacji prewencyjnej, jakich potrzebują urządzenia Lely. Listę możesz dostosować do swoich preferencji.