English Nederlands Deutsch Français Español Português Norsk Svensk Suomalainen Dansk Italiano Polski Pусский
1992 januari 1T4C Expert
1992 januari 1 - T4C Expert
  
2004 maj 1T4C2
2004 maj 1 - T4C2
  
2009 januari 1T4C3
2009 januari 1 - T4C3
   
2013 september 10Gul Revolution
2013 september 10 - Gul Revolution
Som ett första steg i denna nya utveckling av gårdsstyrning kunde Alexander van der Lely presentera Lely T4C InHerd: En plattform för gårdsstyrningsverktyg för mobila enheter. Lely T4C InHerd är ett modernt system för gårdsstyrning som gör att lantbrukaren snabbt kan kontrollera var han behövs mest. Verktygen visar information om lämplig åtgärd, tidpunkt och plats och skapar därmed underlag för mer välgrundade beslut.
2014 mars 11Skanner för öronbricka
2014 mars 11 - Skanner för öronbricka
• Skanner för öronbricka: Snabb och enkel registrering av en kalvning genom att skanna streckkoden på öronbrickan
• Gruppbyte: En ko kan enkelt flyttas till en annan grupp
• Samla kor: Se alla kor i en enda översikt och markera enskilda kor som klara
2014 april 4Det nya redskapet System
2014 april 4 - Det nya redskapet System
System: det nya redskapet för att övervaka mjölkningsroboten Lely Astronaut på ett mer effektivt sätt. Med System kan ladugårdsansvariga övervaka mjölkningsroboten Lely Astronaut på ett mer effektivt sätt på sin mobila enhet.

>> länk till produktsida System <<
2014 maj 15FarmVisit
2014 maj 15 - FarmVisit
Detta nya redskap gör att lantbrukare kan låta sina rådgivare ta del av nyckelindikatorer så att de kan få snabbare, bättre och större nytta av expertisen. FarmVisit är ett stort steg framåt i informationsutbytet mellan mjölkbönder och deras rådgivare. Från och med nu kan rådgivaren kontrollera gårdens resultat på sina mobila enheter när det behövs, där det behövs.

>> länk till produktsida FarmVisit <<
2014 augusti 28Stalljournal och mjölkkvalitetsdiagram
2014 augusti 28 - Stalljournal och mjölkkvalitetsdiagram
– Today, åtgärder för flera kor via stalljournalen. Ytterligare detaljerad info om M4USE åtgärder.
– Cow: Konduktivitetsdiagram, temperatur på senaste mjölkningen och plats inkluderade. Trespensalternativ i mjölkningsinställningar.
– Allmänt: förbättrad och förenklad användarvänlighet.
2014 november 17Cow og Signals
2014 november 17 - Cow og Signals
- Cow: Ny inställning, mjölk under övervakning
- Signals: Signalhantering & möjlighet att ta emot meddelanden för kor i brunst
- Allmänt: Prestanda och hastighetsförbättringar
2015 juni 2Lely T4C InHerd update 2.4
2015 juni 2 - Lely T4C InHerd update 2.4
COW
Konamn tillgängligt
Nyckeltal från de senaste fem mjölkningarna
Celltal inkluderat i mjölkkvalitetsdiagram

SYSTEM
Kalibreringsvärde för bulktank


2016 maj 1Distress Alert
2016 maj 1 - Distress Alert
Perioden omedelbart före och efter kalvning är en intensiv period för både ko och kalv. De måste noga övervakas av bonden. Om det detekteras för lång tid utan idisslingsaktivitet mellan 10 dagar före och 5 dagar efter rapporterad kalvning kommer du direkt att få ett varningsmeddelande från Lely T4C InHerd-systemet. På så vi kan du omedelbart vidta åtgärder.
2016 juli 8Health Attentions
2016 juli 8 - Health Attentions
Hälsovarningsuppgift inom InHerd-Today som kombinerar tillgängliga sensorer och information på gården för att ta fram precis de kor som behöver bondens uppmärksamhet.
2018 februari 27Lely T4C InHerd Update 2.7 Cow Locator
2018 februari 27 - Lely T4C InHerd Update 2.7 Cow Locator
txt

Lely's vision inom gårdsmanagement

Hela gården inom räckhåll

Today

I Today genereras en personligt anpassad uppgiftslista baserat på dina dagliga rutiner samt på gårdsspecifika inställningar i T4C.

Mer information

Cow

Se individuell information om korna och tilldela olika åtgärder direkt.

Mer information

FarmBeats

Kontrollera prestandan för besättningen och mjölkningsroboten.

Mer information

Signals

Få meddelande om en robot inte utnyttjas eller tommjölkar för länge.

Mer information

HowTo

Lär dig hur en uppgift på mjölkgården ska utföras.

Mer information

FarmNotes

Kommunicera snabbt och effektivt med andra InHerd-användare på gården.

Mer information

SystemToday

Se vilket preventivt underhåll Lely-utrustningen behöver.

Mer information

FarmSetup

Hantera användarkonton och skapa skift på mjölkgården.

Mer information

System

Övervaka dina Lely Astronaut mjölkningsrobotars prestanda.

Mer information

FarmVisit

Låt dina rådgivare ta del av dina KPI:er så att du kan få snabbare, bättre och större nytta av deras expertis.

Mer information
föregående verktyg nästa verktyg

Se hur Lely T4C InHerd fungerar