English Nederlands Deutsch Français Español Português Norsk Svensk Suomalainen Dansk Italiano Polski Pусский

FarmVisit kopplar samman

Med FarmVisit kan lantbrukare låta sina rådgivare ta del av sina nyckelindikatorer så att de kan få snabbare, bättre och större nytta av expertisen. Detta är ett stort steg framåt i informationsutbytet mellan mjölkbönder och deras rådgivare.

Övervaka gårdens resultat

Från och med nu kan rådgivaren kontrollera gårdens resultat på sina mobila enheter när det behövs, där det behövs. Olika diagram visar den aktuella situationen jämfört med resultaten förra månaden och förra året. Utifrån denna information blir trenderna tydliga och det går att avgöra var utrymme för förbättring finns.

Resultatet av råden

Rådgivaren kan spara anteckningar i diagrammen så att det blir lätt att se om situationen förbättras tack vare rekommendationerna.

Alltid uppdaterad

Genom att alltid använda uppdaterad information över mjölkproduktion, fodereffektivitet och reproduktion kan rådgivaren hjälpa lantbrukaren att förverkliga specifika gårdsindividuella målsättningar.

Lås upp funktioner

För att du på bästa sätt ska kunna lära känna FarmVisit applikationen är inte alla funktioner upplåsta när den först installerats. För att kunna låsa upp dessa funktioner måste du samla ihop tillräckligt många poäng. Du kan samla poäng genom att använda FarmVisit applikationen ofta och genom att utföra speciella uppdrag. Antalet intjänade poäng visas på ”Dashboard” sidan och på ”Rewards Center”.