English Nederlands Deutsch Français Español Português Norsk Svensk Suomalainen Dansk Italiano Polski Pусский

Se hur Lely T4C InHerd Today fungerar

Anpassad uppgiftslista

I Today genereras en personligt anpassad uppgiftslista baserat på dina dagliga rutiner samt på gårdsspecifika inställningar i T4C.

För att skapa bättre överblick över de dagliga rutinerna kopplas de olika uppgifterna till ett visst skift (förmiddag, eftermiddag eller kväll). När du är klar med en uppgift markerar du den som klar. Då kan alla InHerd-användare på gården se att uppgiften är genomförd.

Uppgifter fördelas på olika skift

När du lägger till en uppgift kan du:
  • Ändra uppgiftens rubrik.
  • Tilldela uppgiften till en viss roll som du skapar i verktyget FarmSetup.
  • Schemalägga återkommande uppgifter varje vecka eller varannan, var tredje eller var fjärde vecka, och ange om den ska utföras mer än en dag i veckan.
  • Planera in uppgiften för ett eller flera skift som skapats i verktyget FarmSetup.
  • Ange var uppgiften ska utföras. Tilldela den rätt HowTo-förklaring.